กรุงศรี ออโต้ สนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผนึกพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และบิ๊ก ไบค์ สร้างฝายดอยตุง

จันทร์ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๓:๓๔
"กรุงศรี ออโต้" ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติการ / ธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำทีมผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตร "กรุงศรี มอเตอร์ไซค์" ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และบิ๊ก ไบค์ ทั่วประเทศ กว่า 100 คน ร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธารจำนวน 8 ตัว ณ บ้านแม่เปิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างเสริมแนวทางป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมต่อไปในอนาคต
กรุงศรี ออโต้ สนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผนึกพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และบิ๊ก ไบค์ สร้างฝายดอยตุง

นับตั้งแต่ปี 2554 ผู้บริหารและพนักงาน กรุงศรี ออโต้ พร้อมพันธมิตร "กรุงศรี มอเตอร์ไซค์" และ "กรุงศรี ยูสด์ คาร์" รวมพลังสร้างฝาย ต้นน้ำ ลำธาร ร่วมกับกรุงศรี ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ไปแล้วกว่า 229 ตัว โดยมุ่งเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกรุงศรี ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ที่มา: เฟลชแมนฮิลลาร์ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด