มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัปดาห์โลจิสติกส์ '65

ศุกร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๕๕
สัปดาห์โลจิสติกส์ 65 คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน "สัปดาห์เปิดโลกโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2565" ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมทั้งเสริมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่เป็น Best Practice ในหลาย ๆ ด้าน ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ CEO บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด บรรยายในหัวข้อ "การออกแบบและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและห้องเย็น" และดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ ที่ปรึกษาด้าน LEAN OPERATION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT GREEN SPOT CO,LTD บรรยายในหัวข้อ "การบริหารกิจกรรมโลจิสติกส์ในการผลิต" ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อเร็วๆ นี้  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัปดาห์โลจิสติกส์ '65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด