วิศวะหอการค้า จัดกิจกรรม ค่าย "พัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย Arduino"

อังคาร ๑๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๐๙:๕๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมค่าย "พัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย Arduino" ซึ่งน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino IDE เพื่อทดลอง ควบคุมหลอดไฟ(LED) และรีเลย์ ที่หน้าที่เหมือนสวิตช์ไฟฟ้า ควบคุมการเปิดปิดไฟบ้าน แทนการใช้นิ้วในการกดสวิตช์ สามารถนำสัญญาณดิจิตอลมาควบคุมการ เปิดปิดได้ นอกจากนี้ยังได้ลงมือเขียนโค้ดใช้กับบอร์ด ESP32 ที่มักถูกใช้ในงาน IoT (Internet of Things) โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE โดยตลอดทั้งวันได้เรียนรู้การสร้างโค้ด การอ่านค่าเซนเซอร์ และทดลองการส่งข้อมูลผ่าน wifi กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดให้ฟรี  ณ ห้อง UTCC Makerspace อาคาร 19 ชั้น 1  หลังจากผ่านการอบรมแล้วน้องๆ ยังได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมอีกด้วย
วิศวะหอการค้า จัดกิจกรรม ค่าย พัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย Arduino
วิศวะหอการค้า จัดกิจกรรม ค่าย พัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย Arduino

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด