สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล

05 Oct 2022

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ร่วมกับ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล" รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist Class 5/2022) ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engineer ตามนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565-17 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์  อบรมวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. 

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล

หลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล" จะช่วยยกระดับฝีมือ มุ่งปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงเกิดความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งตรงกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้นำนโยบายนี้มาต่อยอดในการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสมศักดิ์ ปามึก โทร. 089 129 8541 อีเมลล์ [email protected] อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://tfii.kmutnb.ac.th/training/?p=4830

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล