เอ็นไอเอ เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๖
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรมปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ของทั้งภาครัฐเละเอกชน หรือ PPCIL รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนโยธี
เอ็นไอเอ เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด