วิศวฯ ม.หอการค้าไทย เปิดรับบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมเกษตรดิจิทัล

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๐
ทุนเรียนฟรี!!โอกาสพิเศษ…สำหรับบุคลากรทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร "เกษตรดิจิทัล" (Digital agriculture) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
วิศวฯ ม.หอการค้าไทย เปิดรับบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมเกษตรดิจิทัล

สมัครลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/BswiETkhu2J9MkTZA กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://line.me/ti/g/y9eNSmLMVw หรือ ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร .02697-6704-5

อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันเสาร์)อบรมทฤษฎีจำนวน 60 ชั่วโมง ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรีลงมือปฏิบัติจำนวน 225 ชั่วโมงณ สถานประกอบการ(มีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำตลอดการทำโครงการ)

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด