COLOR ร่วมเสวนา EGAT " เทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าทุ่นลอยน้ำ"

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๓๒
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (แถวยืน ที่ 4 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและทีมวิศวกรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) หรือ EGAT" ในงานสัมนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าทุ่นลอยน้ำ สำหรับโครงการโซลาร์ลอยน้ำ โดยคนไทย " SUNTARA " เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของคนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม BCG Model ตามนโนบายของภาครัฐ กับทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัทฯ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้
COLOR ร่วมเสวนา EGAT เทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าทุ่นลอยน้ำ
COLOR ร่วมเสวนา EGAT เทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าทุ่นลอยน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด