เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในแบบ DEK ภาษาจีนและการสื่อสารธุรกิจ SPU กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022

26 Sep 2022

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022 (เทศกาลไหว้พระจันทร์) ที่ Mr.Li Jun หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ Exhibition Hall ชั้น G โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในแบบ DEK ภาษาจีนและการสื่อสารธุรกิจ SPU กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง และมีความสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้อีกด้วย

ไฮไลท์ของงานไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันแต่งกายด้วยชุดจีนที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อ "Mr. and Ms. Full Moon Festival" ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารอบจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นการแต่งกาย การนำเสนอแรงบรรดาลใจ, ที่มาของชุด, บุคลิกภาพ เพื่อชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกอีกมากมาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัล เข้ารับมอบรางวัลจาก ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ นายศราวุธ ลิ้มเลิศวสุ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวดนยา ปัญจะรัศมี สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร เจริญกุล สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในแบบ DEK ภาษาจีนและการสื่อสารธุรกิจ SPU กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022