NT จัดถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมดูแลเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา

05 Sep 2022

ที่ NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย ผู้บริหารและ พนักงาน NT จิตอาสา ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็นใส่ถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ NT" จำนวน 3,000 ถุง สำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

NT จัดถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมดูแลเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ NT ห่วงใยผู้ใช้บริการ ประชาชนทุกคนทั่วประเทศ และพร้อมดูแล เครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสภาพเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

NT จัดถุงยังชีพ "พลังน้ำใจ" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมดูแลเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา