ข่าวประชาสัมพันธ์โทรคมนาคมแห่งชาติ | newswit

NT ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts
NT ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts
บน NT CLOUD ในงาน AWS Public Sector Day Thailand – 20 Sep
NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day
NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day
Thailand ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD – 20 Sep
กสทช. ร่วมมือกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
กสทช. ร่วมมือกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(APT) จัดการประชุม APT Symposium 2023 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 – การประชุม APT Symposium 2023 18 Sep
กทม.ประสาน รฟม.-กฟน.เร่งคืนทางเท้า-ผิวจราจร
กทม.ประสาน รฟม.-กฟน.เร่งคืนทางเท้า-ผิวจราจร
ถ.แจ้งวัฒนะ-เตรียมนำระบบ GPR สแกนถนนป้องกันปัญหาทรุดตัว – ต่อผู้ใช้ถนน ปัจจุบันสามารถเปิดการจราจรได้แล้ว 18 Sep
NT รับ ISO บริการNT Data Servicesยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
NT รับ ISO บริการNT Data Servicesยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
– NT บรรลุเป้าหมายการยกระดับบริการ NT Data Services ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการ 15 Sep
NT รับ ISO บริการ NT Data Services
NT รับ ISO บริการ NT Data Services
ยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล – NT บรรลุเป้าหมายการยกระดับบริการ NT Data 15 Sep
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
NT ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
ประจำปี 2566 – NT ยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 08 Sep
NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ
ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz 08 Sep
ศูนย์บริการ NT คว้ารางวัลมาตรฐาน
ศูนย์บริการ NT คว้ารางวัลมาตรฐาน
GECC ประจำปี 2566 – พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า NT 31 Aug
NT Contact Center ศูนย์โทรคมนาคม
NT Contact Center ศูนย์โทรคมนาคม
นนทบุรี รับใบรับรอง ISO 9001:2015 เชื่อมั่นให้บริการด้วยมาตรฐานสากล – นายปิยะฯ กล่าวว่า NT 31 Aug
กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ
กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ
มศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 – 21 Aug
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT นำเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ 31 Jul
NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม
NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปี 2566 มุ่งเน้นงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง – ด้านที่ 1 31 Jul
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการอากาศยานไร้คนขับของประเทศ 27 Jul
NT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล –
NT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล –
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร NT ได้ร่วมชมนิทรรศการ "แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า" 06 Jul
NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
– สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อความร่วมมือในการสนับสนุนด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม 19 Jun
NT จัดกิจกรรม Run for Life เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล
NT จัดกิจกรรม Run for Life เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล
บนเส้นทางสายวัฒนธรรมริมฝั่งโขง – สำหรับ NT Run for Life @ Nakhon Phanom นับเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล 06 Jun
NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 – 06 Jun
NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน – โดยในปี 2566 30 May
NT ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม
NT ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม
ปฏิทินเก่า เราขอ ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – 24 May
NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud
NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud
ในงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery เตรียมความพร้อมเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด 22 May
NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ
NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ
51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง – พันเอก สรรพชัยย์ 24 Apr
กตป., กสทช. และ มรภ.สวนสุนันทา
กตป., กสทช. และ มรภ.สวนสุนันทา
จัดเสวนาวิชาการ มองอนาคตของกิจการโทรทัศน์ไทยในการกำกับของ กสทช. – 21 Apr
NT จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
NT จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
– ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลวิชาการ 12 Apr
NT และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
NT และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม – 12 Apr
ร่วมรักษ์โลกกับ NT สมัครใช้ e-Bill
ร่วมรักษ์โลกกับ NT สมัครใช้ e-Bill
สมัครฟรีพร้อมสิทธิ์รับ Gift Card – ในโอกาสนี้ NT ได้จัดกิจกรรม "ร่วมรักษ์โลกกับ NT สมัครใช้ e-Bill" 11 Apr