จุฬาฯ เชิญร่วมงาน "Chula Sustainability Fest 2022" กิจกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ 2 - 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

29 Aug 2022

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน "Chula Sustainability Fest 2022" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. จากนั้น เวลา 17.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แสดงปาฐกถาเรื่อง "นโยบายเพื่อเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่ของทุกคน" และร่วมกิจกรรมพูดคุย "นิสิตถาม ผู้ว่าฯ ตอบ เพื่อร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองในฝัน"

จุฬาฯ เชิญร่วมงาน "Chula Sustainability Fest 2022" กิจกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ 2 - 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

งาน "Chula Sustainability Fest 2022" เป็นเทศกาลด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น พบกับหลากหลายกิจกรรมและโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมความยั่งยืนในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขภาวะ ตลอดจนการพัฒนาสังคม กิจกรรมต่างๆตลอดทั้ง 3 วันประกอบด้วย นิทรรศการและการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานเสวนา Workshop นิทรรศการให้ความรู้ ศิลปะบำบัด ดนตรีในสวน ตลาดนัดสีเขียว Greenery Market และ Chula SDGs Market การฉายหนังกลางแปลง ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต การทำงานที่ส่งผลดีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน "Chula Sustainability Fest 2022" ได้แก่

 • กิจกรรมชมหนังกลางแปลงสิ่งแวดล้อม และ Movie Talk ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 19.10 - 22.00 น.
  • ฉายหนังกลางแปลง เรื่อง "Don't look Up"
  • การแสดงเพลงพิเศษ โดย คุณมาเรียม เกรย์อัลคาลาลี่ นักร้อง ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • การเสวนาเรื่อง "บทบาทสื่อไทยในเรื่องภาวะโลกรวน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคน ในประเทศ" โดย ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ) จุฬาฯ คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ คุณ ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการโดย คุณต๊ะ พิภู พุ่มแก้วกล้า
 • งานเสวนา
  • เสวนาโครงการความรู้คู่สุขภาพหัวข้อ "กลวิธีจัดการความเครียดในยุคโควิด" โดย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • Safety Talk "ฮวงจุ้ยกับการจัดห้องทำงานตามหลักการยศาสตร์" โดย ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ.กวิน ธนโกเศศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น.
  • เสวนา หัวข้อ "Green Jobs Connect ครั้งที่ 1" โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาฯ คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์ ผู้บริหาร บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด คุณบุญรอด เยาวพฤกษ์ ผู้บริหาร บริษัท The Creagy จำกัด คุณกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงาน The Global Youth Biodiversity Network ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งและออกแบบ Ecolife Application ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น.
  • เสวนา หัวข้อ "Sustainability Lifestyle" โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ) ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Little Big Green คุณมารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ร่วมก่อตั้ง SOS Earth คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ (ก้อง) พิธีกร ครีเอทีฟ นักผลิตรายการและเจ้าของเพจ Kong Green Green คุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ (อูน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ Diamond Grains คุณทายาท เดชเสถียร (บอล) และคุณพิศาล แสงจันทร์ (ยอด) ผู้ผลิตและเจ้าของรายการหนังพาไป ดำเนินรายการโดย คุณธัชนนท์ จารุพัชนี จาก Green Wave ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.00 - 19.00 น.
  • เสวนาโครงการความรู้คู่สุขภาพหัวข้อ "Smoking friend or Foe และ NCD โรคร้ายที่เราสร้างเอง" โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น.
  • เสวนา หัวข้อ "Green Jobs Connect ครั้งที่ 2" โดย คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะจากขยะ คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย นักอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเล คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการและนักผลิตรายการ คุณอัลลิยา เหมือนอบ นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสาธารณประโยชน์ Greenpeace ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น.
  • Safety Talk หัวข้อ "การสร้างตัวตนและความมั่นใจ Self Respect& Self Esteem"โดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น.
  • เสวนาเรื่อง "การดูแลสุขภาพใจด้วยศาสตร์อาชีพต่างๆ"โดย คุณกุลปริยา ศิริพานิช นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำ Chula Student Wellness ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ จิตแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณอมรเทพ สัจจะมุณิวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Sati App คุณภริษา ยาคอปเซ่น Content Creator และโค้ชพัฒนาจุดแข็งโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก คุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร นักวาดภาพประกอบ ผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูน "น้องมะม่วง" คุณนภัสสร โชติกวณิชย์ หมอดูไพ่ยิปซีสายครีเอเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 17.00 - 18.30 น.
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  • CU Night Run 2022
   วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ สนามกีฬาจุฬาฯ
  • Cup of Awareness รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านกิจกรรมปั้นดิน
   วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.และ 14.00 - 17.00 น.
 • โยคะเพื่อสุขภาพ
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 06.30 - 07.30 น.
 • ซูมบ้า
  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 06.30 - 07.30 น.
 • Music in the Park โดยศิลปินนิสิตเก่าจุฬาฯ
  • สแตมป์ อภิวัชร์
  • Serious Bacon
  • อูน ชนิสรา
  • มาเรียม เกรย์ (B5)
 • ตลาดนัดสีเขียว Green Market และบูธกิจกรรมจากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน

จุฬาฯ เชิญร่วมงาน "Chula Sustainability Fest 2022" กิจกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ 2 - 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ