ร่วมยินดี "ธาม" เด็กเก่งจากรั้ว ITB SPU กับประสบการณ์เข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ "International SDGs Bootcamp for Students"

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๓
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอชื่นชมและขอปรบมือดังๆเพื่อแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่งจากรั้ว SPU "น้องธาม" นายธาม ทัพพะรังสี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "International SDGs Bootcamp for Students" ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษานานาชาติ จัดโดย Tarlac Agricultural University ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับ Don Honorio Ventura State University, West Visayas State University, Agusan Del Sur State College of Agriculture And Technology และ Sustainable Energy and Enterprise Development for Communities
ร่วมยินดี ธาม เด็กเก่งจากรั้ว ITB SPU กับประสบการณ์เข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ International SDGs Bootcamp for Students

ธาม กล่าวว่า ธามได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษานานาชาติ ซึ่งธามเป็นสมาชิกอยู่ใน Group 6 โดยสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันหาทางแก้ไขและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเลือกหัวข้อ จาก 17 หัวข้อ และกลุ่มของธาม นำเสนอประเด็น "Quality Education", "Gender Equality" และ "Life Below Water" 

ธาม กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2565 โดยประกอบไปด้วย ISB-Launching, Ideation, Pitching the Proposal, Project Development (Incubation/Implementation), Project Presentation and Evaluation และจะมีการประกาศผลรางวัลในเร็วๆ นี้ ถือเป็นประสบการณ์ระดับนานาชาติของธามที่ดีเยี่ยมจริงๆ ครับ

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ร่วมยินดี ธาม เด็กเก่งจากรั้ว ITB SPU กับประสบการณ์เข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ International SDGs Bootcamp for Students

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด