เอสซีจีเดินหน้าโครงการ "เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม." ชวนชุมชนบางซื่อปลูกต้นไม้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

09 Aug 2022

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรวรรณชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนางสาววนิดา ทองใบใหญ่ ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนเคหะสถานบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนา พร้อมด้วยชุมชนบึงบางซื่อ ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนบางซื่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM 2.5 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในในโครงการ "เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม." โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี (ปี 2565-2568)

เอสซีจีเดินหน้าโครงการ "เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม." ชวนชุมชนบางซื่อปลูกต้นไม้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการ "เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม." ที่เอสซีจีจัดขึ้นโดยชักชวนให้พนักงาน ชุมชนและเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ มีส่วนร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน ด้วยการลงมือปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกทม. เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครที่มีโครงการเปลี่ยนกทม.ให้เป็นเมืองสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ 1ล้านต้น โดยเอสซีจีพร้อมสนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี (มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean เหลื่อมล้ำ - ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส) โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ มุ่ง Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เอสซีจีเดินหน้าโครงการ "เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คนกทม." ชวนชุมชนบางซื่อปลูกต้นไม้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง