สพร.7อุบลฯปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๘
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยของตนเอง
สพร.7อุบลฯปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯและมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน จำนวน7 สาขา ได้แก่ สาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้อง สาขาไม้เครื่องเรือน สาขาต่อประกอบมุมไม้ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขาซ่อมสีรถยนต์ สาขา มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) โดย ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภททีมเยาวชน จะได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง จำนวน 20,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 12,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 6,000 บาท ประเภทเยาวชน จะได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน เหรียญทอง จำนวน 10,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 6,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง พัฒนาฝีมือเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ระดับอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สพร.7อุบลฯปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด