ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีแถลงข่าว MOU การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

พุธ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๑
ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการชับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ โดยการ MOU เป็นความร่วมมือฯระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับทุกแห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีแถลงข่าว MOU การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

สำหรับการลงนามฯ MOU ในครั้งนี้มี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และอธิการบดี 155 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีแถลงข่าว MOU การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด