คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ HAPPY&HEALTHY ACTIVE SILVER : วิถีวัยสุขในยุค new normal (รุ่นที่ 1 / 2565)

01 Jul 2022

หลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องสุขภาพ ปรับ Mindset เปลี่ยนทัศนคติ สร้างคุณค่าต่อตนเองและสังคม  รอบรู้ด้านกฎหมาย การลงทุนและการทำธุรกิจพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมเวิร์คช็อบทำอาหารสุขภาพกับ PIM Food Academy และยังเป็นการสร้างเครือข่าย สานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในยุคความเปลี่ยนแปลงฉบับ New normal โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรม บริสตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ HAPPY&HEALTHY ACTIVE SILVER : วิถีวัยสุขในยุค new normal (รุ่นที่ 1 / 2565)

สำหรับข้าราชการ พนักงานเอกชนและบุคคลทั่วไป อายุ 50 ปี ขึ้นไปพิเศษ ราคาท่านละ 16,200 บาท (รวม vat) จาก 18,000 บาทรับจำนวนจำกัด 70 ที่นั่งเท่านั้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ PIM College of Health & Wellness โทร. 02-855-1046/ 02-855-1720E-mail : [email protected]

ตารางโปรแกรม : https://shorturl.asia/0RQoB

สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://shorturl.asia/KmsMB

CARE ACADEMY : https://ns.pim.ac.th/care-acadamy-2