ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา

28 Jun 2022

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยืนยันความพร้อมต่อกระบวนการทำงาน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ถึงความสำคัญในการคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) หรือ กฎหมาย PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ รูปถ่าย ฯลฯ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ได้แก่ ลายนิ้วมือ และลักษณะทางพันธุกรรม (DNA) ที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ว่ามีการนำเอาไปใช้ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งหากมีการละเมิด ตามกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีจุดให้ผู้เข้ามาใช้บริการรับ กดรับหรือ ไม่รับ และได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล ในสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล และจะมีความปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังเปิดคลีนิก ให้คำปรึกษา PDPA ฟรี สำหรับประชาชนและบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกด้วย ท่านใด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา