สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๐๔
นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2-3,9 กรกฎาคม 2565 ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ จำนวน 1 รุ่น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จำนวน 16 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นที่สู่การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคต
สนพ.หนองคาย เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด