ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild: "ปลูกป้อง Plant & Protect"

14 Jun 2022

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ.mai และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซึ่งระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง" Plant & Protect ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำม่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย ประลอง ดำรงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild: "ปลูกป้อง Plant & Protect"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) ระดมทุนปลูกป่าบนพื้นที่ 91 ไร่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัทรวม 65 ไร่ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ ติดต่อ SET Contact Center 02 009 9999