เปิดอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

พฤหัส ๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาผู้ประกอบธุรกิจกาแฟ กลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี ซึ่งมีอาชีพหลักอยู่แล้วและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ต้องการหารายได้เสริม จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ค. 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
เปิดอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด