ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก สอศ. บ่มเพาะนักศึกษาสู่บุคลากรคุณภาพ

พฤหัส ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๒๘
ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาตลอดจนบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่พร้อมเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ เมื่อ 11 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ความร่วมมือนี้คาดว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก สอศ. บ่มเพาะนักศึกษาสู่บุคลากรคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด