สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานย่อย ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดแรงงาน PBRU 2022"

พฤหัส ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๓
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานย่อย ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดแรงงาน PBRU 2022" ซึ่งจัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมออกบูธจัดนิทรรศการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานย่อย ภายใต้ชื่อ ตลาดนัดแรงงาน PBRU 2022

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ลดปัญหาการว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พิจารณาคัดเลือกโดยตรงและผู้สมัครงานได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 300 คน และนายจ้างมารับสมัครงานโดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด