"ผนึกกำลัง ส่งเสริมการศึกษาไทย" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ?

03 May 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำโดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส?(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ?เพื่อร่วม "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

"ผนึกกำลัง ส่งเสริมการศึกษาไทย" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ?

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้?เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน

การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงาน รวมไปถึงการอัปเดตความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการของไทยในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

"ผนึกกำลัง ส่งเสริมการศึกษาไทย" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ?