"ปลูกปัญญาร่วมกัน" วิทยาลัยดุสิตธานีจับมือโรงเรียนปลูกปัญญา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๔
วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา นำโดย?คุณอัชฌา ลีอังกูร (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการโรงเรียนปลูกปัญญา และ?ดร.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา เพื่อร่วม  "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)"?ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ปลูกปัญญาร่วมกัน วิทยาลัยดุสิตธานีจับมือโรงเรียนปลูกปัญญา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้?เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การ

สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากโรงเรียนปลูกปัญญาได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงาน รวมไปถึงการอัปเดตความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย การลงนาม MOU ครั้งนี้จึงนับเป็นการปลูกปัญญาลงสู่การศึกษาไทยร่วมกันอย่างแท้จริง  

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด