สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

พุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๗:๑๘
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2565สมัครผ่าน http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
  • ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการบินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 314,300 บาท (ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร https://www.catc.or.th/th/curriculum/master-of-management-program-in-aviation-management/
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 02-272-5741 ต่อ 3362

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด