โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

จันทร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๕:๑๒
คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร รับมอบเงินสนับสนุน โครงการอนุรักษ์ประติมากรรม ปูนปั้นวัดช้างรอบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณอนันต์ ชูโชติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ และ คุณนิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้แทนส่งมอบ ร่วมด้วย คุณพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และ คุณกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) เมื่อเร็วๆนี้
โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด