UTCC BETA COMPANY 2022

ศุกร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๑:๒๗
ผศ.ดร.ศักดิพล  เจือศรีกุล คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ส่งต่อการแบ่งปันสู่ชมชนในรูปแบบโครงการประกอบความดี UTCC BETA COMPANY 2022  นำนักศึกษาโครงการบริษัท จำลอง (Dummy Company) รหัส17 ร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่น้อง ๆ  ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี  เมื่อเร็วๆ นี้ 
UTCC BETA COMPANY 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด