อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

จันทร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๕:๒๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาความเป็นเลิศทางวิชาการ จาก นายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในงานประชุมวิสามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สโมสรราชพฤกษ์
อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติในสาขาต่างๆ จำนวน 10 สาขา รวม 20 ราย 

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อธิการบดี ม.รามฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด