สาธิตการฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กร โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๒
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ภายใต้โครงการอุดรธานีพลัสโมเดล ในส่วนของกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าไปส่งเสริมผ่านโครงการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กร โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สาธิตการฝึกอบรม 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคการชงกาแฟเพื่อธุรกิจและสาขาการแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ลดรายจ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด