สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๙
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่

ฟรี...ฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตร "พลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่"

ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงานที่อยู่ในภาคท่องเที่ยว  ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล (ZOOM Cloud Meetings)

โดย อ.สุดปฐพี เวียงศรี ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ วิทยากรดำเนินการฝึกอบรม

รับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

คลิ๊ก?cnxonjob.com/…iew:460

*ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) หลักสูตร พลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่ 30 ชั่วโมง สามารถนำมาประกอบยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด