อธิการบดี กล่าวปิดศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จันทร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๕๐
เราคือจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ที่รวมกับจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ สิ่งที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นเพื่อคนไทยทุกคนเนื่องในวันปิดทำการหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้โครงการไทยร่วมใจ โดยหอการค้าไทย และกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้เกียรติเยี่ยมเยียนการให้บริการของแต่ละจุดบริการ พร้อมกล่าวขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ที่เป็นทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พนักงานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว การให้บริการสังคมในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของจิตอาสาทุกคน หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยในวันนี้อธิการบดี ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง รวมทั้งบุคลากรจากธนาคารกรุงไทย ที่มาร่วมให้บริการในศูนย์ฉีดฯ นี้ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน
อธิการบดี กล่าวปิดศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด