TM ย้ำผลงานครึ่งปีหลังสดใส

27 Sep 2021

นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ถึงทิศทางผลการดำเนินครึ่งปีแรกของปี2564 พร้อมตอกย้ำศักยภาพการฟื้นตัวทางธุรกิจในครึ่งปีหลัง หนุนยอดขายทั้งปีโตตามเป้าที่วางไว้ 700 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดี รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ใหม่ๆเข้ามาต่อยอด และการขยายช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลภาพรวมธุรกิจโตตามที่คาดการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เทคโนเมดิคัล เมื่อเร็วๆ นี้

TM ย้ำผลงานครึ่งปีหลังสดใส