สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดประเมินรับรองความรู้ความรู้ความสามารถ

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๗
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๑๙ คน และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ จำนวน ๓ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดประเมินรับรองความรู้ความรู้ความสามารถ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดประเมินรับรองความรู้ความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด