สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำผู้แทนสถานประกอบกิจการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

27 Aug 2021

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 4,000 ขวด มูลค่า 40,000 บาท 2. บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด มอบข้าวสาร แอลกอฮอล์ เกลือแร่ และยาแก้ไอ มูลค่า 57,000 บาท และ 3. บริษัท ที เพอร์ซัน แมเนจเม้นท์ จำกัด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตร มูลค่า 85,000 บาท ณ สำนักอธิบดี ชั้น 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการนี้ นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้นำตัวแทนจากสถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่งเข้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำผู้แทนสถานประกอบกิจการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำผู้แทนสถานประกอบกิจการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19