รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ สาขาการขายสินค้าออนไลน์

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๙
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ฝึกอบรมในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564  โดยดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ สาขาการขายสินค้าออนไลน์

... ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Apps Zoom ... หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป ::: ฝึกอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 สิงหาคม 2564 

ช่องทางการสมัครฝึกอบรม1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครหรือความประสงค์สมัครที่ E-mail:[email protected] สแกน QR Code แล้วกรอกข้อมูลบน form กดส่งข้อมูลมายังระบบรับสมัครของหน่วยงาน (ลิงค์สมัคร tinyurl.com/…zw3unmj)3. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามที่อยู่ 190 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรม1. สัญชาติไทย มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 2. เป็นผู้ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ มีอุปกรณ์ที่รองรับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM Cloud Meetings3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้จนจบหลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-commerce2. การใช้โซเซียลมีเดียในการทำธุรกิจ3. การขายสินค้าบนโลกออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆ4. กลยุทธ์ทางการตลาด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 034-717585,034-711284

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ สาขาการขายสินค้าออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด