3BB สนับสนุนอินเทอร์เน็ต ให้กับทีมแพทย์ชนบท ปฏิบัติการกู้ภัยโควิด-19

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๕
3BB ร่วมสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในจุดคัดกรองโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะทีมแพทย์ชนบทและทีมงาน กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ? ทั้งนี้คุณพิรุณ จินดาประเสริฐ Vice President บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB กล่าวว่า "บริษัทฯ ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยในครั้งนี้เป็นการมอบอินเทอร์เน็ต จำนวน 32 ชุด ให้กับคณะแพทย์ชนบท และทีมงาน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประจำจุดคัดกรอง และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล" โดยมีนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผู้รับมอบ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ทีมแพทย์เชิงรุก หรือ CCR Team มีความสำคัญในการช่วยควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบการติดเชื้อจะทำการคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน ลดการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ในแต่ละชุมชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณ 3BB ที่ได้ช่วยสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับภารกิจ ในครั้งนี้"
3BB สนับสนุนอินเทอร์เน็ต ให้กับทีมแพทย์ชนบท ปฏิบัติการกู้ภัยโควิด-19
3BB สนับสนุนอินเทอร์เน็ต ให้กับทีมแพทย์ชนบท ปฏิบัติการกู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด