ม.ศรีปทุม ชลบุรี จิตอาสา! ส่งมอบตุ๊กตา ปันความสุข มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๙
อาจารย์อริสรา เสริมแก้ว หัวหน้างานสหกิจศึกษา สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำตุ๊กตาที่ได้รับจากการบริจาค ของนักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 300 ตัว ส่งมอบแบ่งปันให้กับน้องๆมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการ สอนการล้างมือให้ถูกวิธีแก่น้องๆเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ม.ศรีปทุม ชลบุรี จิตอาสา! ส่งมอบตุ๊กตา ปันความสุข มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายหลังการทำกิจกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จิตอาสา! ส่งมอบตุ๊กตา ปันความสุข มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด