กทม.ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงเทพฯ

อังคาร ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เร่งรัดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ปรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ตั้งเป้าหมายฉีดให้ได้ 1 ล้านโดส ภายใน 2 สัปดาห์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนาม ICU สนามเพิ่มเติม ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ให้ครบทุกเขตทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคัดกรองอาการและดูแลในเบื้องต้น รอการส่งต่อไปรักษาในสถานพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ดูแลและประเมินอาการผู้ป่วย โดยมีอุปกรณ์ที่จำเป็น ยา และเครื่องมือทางการแพทย์ดูแลอาการผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ (1) เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วสำหรับวัดค่าออกซิเจนในเลือด หากวัดค่าออกซิเจนในระหว่างรอส่ง รพ. หากพบว่ามีค่าต่ำกว่า 95% จะรีบส่งเข้ารักษาใน รพ. (2) เครื่องออกซิเจนใช้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 95% ระหว่างการรอส่งเข้า รพ. สำหรับผู้ป่วยสมัครใจแยกกักตัวในบ้านที่พักอาศัยของตนเอง (Home Isolation) ระหว่างรอเตียงเข้ารักษาใน รพ. จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยต้องเป็นผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่ไม่มีอาการ ไม่มีภาวะอ้วน ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นผู้สูงอายุ โดยระหว่างแยกกักตัวที่บ้าน จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ อสส. ดูแลและประเมินอาการผู้ป่วย ตรวจวัดค่าออกซิเจน และให้ยาตามอาการ หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจะรีบนำส่งเข้ารักษาใน รพ.

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมชุดเฉพาะกิจทหาร และตำรวจ เฝ้าระวังแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกแคมป์ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในถนนสายหลักที่ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสกัดไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด