ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ | newswit

กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ-โรคระบบทางเดินหายใจ
กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ-โรคระบบทางเดินหายใจ
เชิญชวนฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน – ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 01 Dec
กทม.เตรียมพร้อมดูแล-ตรวจตราความปลอดภัยพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงปี
กทม.เตรียมพร้อมดูแล-ตรวจตราความปลอดภัยพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงปี
66 – นอกจากนั้น ยังได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย รพ.สังกัด 20 Nov
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกรณีฝุ่น
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกรณีฝุ่น
PM2.5 จัดมาตรการเชิงรุกดูแลกลุ่มเปราะบางช่วงค่าฝุ่นสูง – ขณะเดียวกันได้จัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น (Safe Zone) 09 Nov
กทม.ให้บริการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก
กทม.ให้บริการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก
– ส่วนความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสถานพยาบาล 07 Nov
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น
PM2.5 – นอกจากนั้น สนพ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาล 06 Nov
รพ.กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
รพ.กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนประจำปี – 17 Oct
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เร่งรัดงานก่อสร้างสกายวอล์ก
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เร่งรัดงานก่อสร้างสกายวอล์ก
เน้นย้ำความปลอดภัยประชาชน – นอกจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าผู้รับจ้าง 22 Sep
กทม.เตรียมพิจารณาแก้ไขระเบียบอัตราค่าบริการทางการแพทย์
กทม.เตรียมพิจารณาแก้ไขระเบียบอัตราค่าบริการทางการแพทย์
รพ.ในสังกัดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน – ทั้งนี้ การจะยกเว้น หรือลดหย่อนค่าบริการทางการแพทย์ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร 13 Sep
กทม.แจงจัดหาที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
กทม.แจงจัดหาที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
รพ. - ตลาดนัดจตุจักร – นายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (สงต.) กล่าวว่า ปัจจุบัน 11 Sep
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง
แนะกลุ่มเสี่ยงรับคำปรึกษาที่ BKK Pride Clinic 27 แห่ง – อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 08 Sep
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบบทางเดินหายใจ
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบบทางเดินหายใจ
– รวมถึงวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาของโรค จัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย 01 Sep
กทม.วางมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงในกรุงเทพฯ
กทม.วางมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงในกรุงเทพฯ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่ รพ.สิรินธร – สำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและมีคู่นอนหลายคน 22 Aug
รพ.กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษลิง
รพ.กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษลิง
– อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากต้องเดินทางไปยังต่างประเทศที่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 18 Aug
รพ.กทม.เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด
รพ.กทม.เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด
19 เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ประจำปี – ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบ 27 Jul
กทม.เร่งแก้ปัญหาพยาบาลตึงตัว พัฒนาระบบเตือนทำงานเกินเวลา-จัดพยาบาลช่วยปฏิบัติงานระหว่าง
กทม.เร่งแก้ปัญหาพยาบาลตึงตัว พัฒนาระบบเตือนทำงานเกินเวลา-จัดพยาบาลช่วยปฏิบัติงานระหว่าง
รพ. – อย่างไรก็ตาม สนพ.ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดูแลประชาชน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล 06 Jun
กทม.เตรียมพร้อมขยายจำนวนเตียง
กทม.เตรียมพร้อมขยายจำนวนเตียง
รพ.ในสังกัดรองรับผู้ป่วยโควิด 19 – ทั้งนี้ กทม.ได้ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน 02 Jun
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
ขยายเวลาฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna Bivalent เปิด Walk in ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับคนไทย ต่างชาติ 02 Jun
กทม.เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควบคู่วัคซีนโควิด
กทม.เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควบคู่วัคซีนโควิด
19 – สำหรับความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ 16 May
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น – สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค 08 May
กทม.เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานรับวัคซีน
กทม.เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานรับวัคซีน
MMR ตามเกณฑ์ที่กำหนดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน – ทั้งนี้ จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่า เด็กอายุ 7 เดือน 27 Apr
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง
เปิดหน่วยบริการจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น Moderna Bivalent สำหรับประชาชนคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว – เปิด Walk 27 Apr
รพ. บี.แคร์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
รพ. บี.แคร์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) – ระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ - ๑๘ มกราคม 26 Apr
กทม.วางมาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด
กทม.วางมาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด
19 – ขณะเดียวกันได้สำรองยา Favipiravir Molnupiravir Paxlovid และ Remdesivir สำรองชุดตรวจ 19 Apr
กทม.บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
กทม.บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด
19 เข็มกระตุ้นกลุ่มเสี่ยง – นอกจากนั้น ยังได้ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ได้รับวัค 18 Apr
ศูนย์เอราวัณ กทม.พร้อมร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์เอราวัณ กทม.พร้อมร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กทม.พัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ – ทั้งนี้ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ 12 Apr
กทม.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่
กทม.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่
แนะฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น – โดยสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด กทม.เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 04 Apr
กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพิ่มเป็น
กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพิ่มเป็น
8 แห่ง ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 – ขณะเดียวกันได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักอนามัย สำนักงานเขต 28 Mar
กทม.แนะสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน
กทม.แนะสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน
– นอกจากนั้น สนพ.ได้ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีที่มีอายุ 20 22 Mar