ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ | newswit

สถานพยาบาล กทม. ให้บริการด้านจิตเวช
สถานพยาบาล กทม. ให้บริการด้านจิตเวช
พัฒนาระบบประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง – ทั้งนี้ โรงพยาบาลสังกัด กทม. ที่มีบริการคลินิกจิตเวช มีจำนวน 9 โรงพยาบาล 14 Jun
กทม. รุกจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ในสังกัด – ในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาล โดยให้ความรู้เรื่องการรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การร้องเพลง การเล่นกีฬา โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร การดูแลสุขภาพในภาวะโลกร้อน โรคโลหิตจาง การป้องกันอุบัติเหตุจากการหกล้ม การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ฝึกสมองสองมือและบริหารอวัยวะภายในร่างกายขณะเดียวกัน สนพ.
กทม. เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์-ควบคุมการแพร่ระบาด
กทม. เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์-ควบคุมการแพร่ระบาด
– นอกจากนั้น ได้รณรงค์เน้นย้ำให้ความรู้และคำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัว ไม่คลุกคลีใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน 04 Jun
กทม. เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ
กทม. เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจ
เตือนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคต่อเนื่อง – อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้ง กทม. 14 May
กทม. เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
กทม. เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่
เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาเข้ารับวัคซีนประจำปี – ขณะเดียวกันได้เชิญชวนประชาชนไทย 7 07 May
กทม. เตรียมระบบเฝ้าระวัง-ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด
กทม. เตรียมระบบเฝ้าระวัง-ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด
19 หลังเทศกาลสงกรานต์ – นอกจากนั้น ได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก 25 Apr
กทม.แนะกลุ่มเสี่ยง-ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งดูแลรักษาสุขภาพป้องกันโรคลมแดด
กทม.แนะกลุ่มเสี่ยง-ผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งดูแลรักษาสุขภาพป้องกันโรคลมแดด
– สำหรับสวนสาธารณะของ กทม.ทั้ง 51 แห่ง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ข้อมูลความรู้เรื่องภาวะฮีทสโตรกและค่าดัชนีความร 04 Apr
กทม.แนะกลุ่มเปราะบางป้องกันดูแลสุขภาพ
กทม.แนะกลุ่มเปราะบางป้องกันดูแลสุขภาพ
ลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 – ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 25 Mar
แอ็กนอสเฮลท์ สตาร์ทอัพจากโครงการ
แอ็กนอสเฮลท์ สตาร์ทอัพจากโครงการ
Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 จับมือสำนักการแพทย์ กทม. ร่วมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพคนไทย – โครงการ 18 Mar
Agnos health หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ
Agnos health หนึ่งใน 4 ทีมจากโครงการ
Accelerate Impact with Pruksa จับมือกับ สำนักการแพทย์ กทม.ให้บริการคัดกรองโรคด้วย AI ผ่าน LINE OA โรงพยาบาลรัฐ – 14 Mar
กทม.เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
กทม.เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ – ขณะเดียวกันได้กำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 13 Mar
กทม.เตรียมพร้อมศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
กทม.เตรียมพร้อมศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
แนะแนวปฏิบัติประชาชน-กลุ่มเสี่ยงรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง – สำหรับประชาชนสามารถป้องกันตนเอง 04 Mar
กทม.ให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
กทม.ให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
รพ.ในสังกัด 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 20 แห่ง – กทม.แจ้งเตือนผู้ที่ติดเชื้อฯ 20 Feb
กทม.จับมือภาคีเครือข่ายรุกดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง
กทม.จับมือภาคีเครือข่ายรุกดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง
ป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 – ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่น 19 Feb
กทม.เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
กทม.เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
– ขณะเดียวกันได้กำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 16 Feb
กทม.เตรียมระบบเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด
กทม.เตรียมระบบเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด
19 หลังเทศกาลตรุษจีน-เทศกาลแห่งความรัก – ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก 14 Feb
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อโนโรไวรัสในช่วง
กทม.เตรียมพร้อมเฝ้าระวังควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อโนโรไวรัสในช่วง
ม.ค.-ก.พ. แนะ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ – ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและวิธีสังเกตอาการขอ 23 Jan
กทม.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจโทษ-พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า
กทม.เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจโทษ-พิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า
ป้องกันอันตรายสุขภาพเด็ก เยาวชน – นอกจากนั้น ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเย 18 Jan
กทม.เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบบทางเดินหายใจ
กทม.เตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบบทางเดินหายใจ
แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 – อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง อีกทั้ง 12 Jan
กทม.ออกหน่วยเชิงรุกเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น
กทม.ออกหน่วยเชิงรุกเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น
PM2.5 – ขณะเดียวกันได้มอบหมายกลุ่มงานอนามัยชุมชนของโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัดออกหน่วยบริการเชิงรุก ดูแลรักษา 10 Jan
กทม.รุกป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
กทม.รุกป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
แนะปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป. – ตลอดจนวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 02 Jan
กทม.เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจประชาชนทุกกลุ่ม
กทม.เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจประชาชนทุกกลุ่ม
– นอกจากนั้น ได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง สร้างความเข้าใจ 27 Dec
กทม.เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อช่วงฤดูหนาว
กทม.เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อช่วงฤดูหนาว
แนะ 7 วิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรง – นอกจากนั้น ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง ติดตาม 25 Dec
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมแสดงความยินดี
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมแสดงความยินดี
วันสถาปนาครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร – 25 Dec
กทม.แจงหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินยังเพียงพอ
กทม.แจงหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินยังเพียงพอ
หากเพิ่มจำนวนอาจมีปัญหาการบริหารจัดการ – สำหรับแนวทางและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพฯ มีดังนี้ 06 Dec
กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ-โรคระบบทางเดินหายใจ
กทม.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ-โรคระบบทางเดินหายใจ
เชิญชวนฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน – ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 01 Dec
กทม.เตรียมพร้อมดูแล-ตรวจตราความปลอดภัยพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงปี
กทม.เตรียมพร้อมดูแล-ตรวจตราความปลอดภัยพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงปี
66 – นอกจากนั้น ยังได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย รพ.สังกัด 20 Nov
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกรณีฝุ่น
กทม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกรณีฝุ่น
PM2.5 จัดมาตรการเชิงรุกดูแลกลุ่มเปราะบางช่วงค่าฝุ่นสูง – ขณะเดียวกันได้จัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น (Safe Zone) 09 Nov
กทม.ให้บริการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก
กทม.ให้บริการเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก
– ส่วนความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสถานพยาบาล 07 Nov