พระอาจารย์นวลจันทร์ มอบมะม่วงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

จันทร์ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๔
ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบมะม่วง จำนวน 6 ถุง โดยได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสนาจารย์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้เป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจใหัแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่รับเป็นจิตอาสา และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
พระอาจารย์นวลจันทร์ มอบมะม่วงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
พระอาจารย์นวลจันทร์ มอบมะม่วงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด