สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑
นายถาวร หมู่ผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เข้าพบปะและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง โดยดำเนินการฝึกระยะที่สองจำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน ณ บริษัท น่านนครแบมบู จำกัด อ.เวียงสา จังหวัดน่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด