พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบฝีมือช่างเครื่องทำความเย็น

จันทร์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐:๔๖
10-11 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 19 คน โดยมั่นใจว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ จะปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและตนเอง
พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบฝีมือช่างเครื่องทำความเย็น

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ 0 3763 9657 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด