นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามข้อสั่งการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

พุธ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๗
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางตรวจติดตามข้อสั่งการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประชุมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในระบบการฝึกแบบ CMI ตามนโยบาย Road map ของกระทรวงแรงงาน และตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มอบป้ายสถานทดสอบและป้ายสาขาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานีและมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามรถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน พร้อมมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามข้อสั่งการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด