สถาปัตย์ SPU จับมือ SCG พัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

อังคาร ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๘
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU ร่วมกับ มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ได้ลงพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการ co-creation ระหว่างบุคลากรในองค์กร โรงพยาบาล โดยผลลัพธ์ที่ได้ เป็นการออกแบบอาคารและเครื่องเล่นให้เป็นพื้นที่เล่นสำหรับเด็กของ โรงพยาบาล (อาคาร "เพาะกล้าตาโขน") ซึ่งมีกำหนดส่งมอบอาคาร ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 นี้ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำความรู้จากคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
สถาปัตย์ SPU จับมือ SCG พัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
สถาปัตย์ SPU จับมือ SCG พัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิต รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด