"อิทธิพล" รักษาการดีอีเอส นั่งประธานคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายฯขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนัดแรก

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๓๕
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2564

โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะอนุกรรมการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมประชุมพร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ 2 คณะอนุกรรมการฯข้างต้นให้ที่ประชุมพิจารณา ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด