เด็กแฟชั่นธุรกิจ DPU คว้า Top 5 ระดับประเทศ "มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก"

พฤหัส ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๐
ขอแสดงความยินดีกับ "ฮั่น" สรชาติ พานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 การออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขัน The 2nd Next Big Silk Designer Contest "มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก" ในผลงานที่มีชื่อว่า "ใส่ผ้าไทยไปปีนเขา" จัดโดยกรมหม่อนไหม ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เด็กแฟชั่นธุรกิจ DPU คว้า Top 5 ระดับประเทศ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
เด็กแฟชั่นธุรกิจ DPU คว้า Top 5 ระดับประเทศ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด