จังหวัดสมุทรสาคร โดยสนพ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๓
วันที่2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญแก่วงการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
จังหวัดสมุทรสาคร โดยสนพ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงแรงงาน ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยตั้งปณิธานว่า จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรบุคคลสืบต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสนพ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด