สพร 22 นครศรีธรรมราช จับมือกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อผลักดันให้แรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถานศึกษาให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล

จันทร์ ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๖
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดย นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและผลิตแรงงานสู่ตลาดแรงงานระดับสากล วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถานศึกษาให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล โดยผ่านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในส่วนของการยกระดับฝีมือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ
สพร 22 นครศรีธรรมราช จับมือกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อผลักดันให้แรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถานศึกษาให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล
สพร 22 นครศรีธรรมราช จับมือกับ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เพื่อผลักดันให้แรงงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาของสถานศึกษาให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด