สพร 22 นศ. ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

พฤหัส ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๘:๔๒
24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ดำเนินการฝึกอบรมสาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ โดยมีนางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 104 คน
สพร 22 นศ. ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
สพร 22 นศ. ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด