กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "THE BEST EXPORT SALES"

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๕๒
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และสินค้าที่ระลึก ในงาน "THE BEST EXPORT SALES" ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 อาคาร 1 บูธที่ 56
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน THE BEST EXPORT SALES

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด